пакет ЕВРОСТАР ПРЕМИЈУМ

image_pdfimage_print

По основу чланског пакета „ ЕВРОСТАР ПРЕМИЈУМ „ члан АМС РС своја права остварује на подручју цијеле Европе.

АМС РС помоћ на путу члану АМС РС на основу овог Пакета, у случају саобраћајне незгоде или квара у БиХ пружа путем АМД –а из свог састава, а помоћ у континенталном дјелу Европе пружа самостално или путем асистенске куће – ИЗВРШИОЦА, на основу уговором регулисаних односа.

 ПРАВА:                            

          БиХ 

 • Бесплатан превоз возила у случају саобраћајне незгоде на подручју БиХ, те бесплатан превозповратак трошкова превоза члана и његове породице аутобусом или жељезницом од мјеста незгоде до мјеста пребивалишта једном годишње.
 • 100 километара бесплатног превоза возила у случају квара на територији БиХ – једном годишње.
 • 50 километара бесплатног превоз возила у случају саобраћајне незгоде на територији Републике Српске –три пута годишње.
 • Превоз возила у случају квара или саобраћајне незгоде у БиХ уз попуст од 20%.
 • Бесплатне услуге у радионицама Центара СПИ АМС РС у трајању до највише једног норма часа. Уграђени материјал и резервни дијелови падају на терет члана.два пута годишње.
 • Услуге у радионицама СПИ АМС РС су по повлаштеним цијенама.
 • Попуст на куповину горива и свих других производа изузев дувана, дуванских производа и допуна за мобилне телефоне на НЕСТРО бензинским пумпама од 3%.
 • Попусти у оквиру КЛУБА 1285 и Клуба Извршиоца.
 • Информације о стању на путевима и остале путне информације.
 • Бесплатна организација свих врста помоћи на путу (БиХ, Србија, Црна Гора и Хрватска.

  ОСТАЛЕ ЗЕМЉЕ ЕВРОПЕ
 •  Бесплатан превоз возила након саобраћајне незгоде из било које земље Европе до мјеста становања у БиХ – једном годишње.

Право  се може остварити под слиједећим условима:

 1. Да је возило оштећено у саобраћајној незгоди онеспособљено за даље кретање на сопствени погон, те да се не може локално поправити у року од 3 дана. Уколико се возило не може поправити локално у року од 3 дана, члан има право на један дан  замјенског возила до70 ЕУР по дану  или једно ноћење до 75 ЕУР по особи,
 2. да је саобраћајна незгода обавезно пријављена полицији у складу са законом и приложен записник о  извршеном увиђају,
 3. да је незгода пријављена информативно диспечерском центру АМС РС на број  +387 51 34 1285 ради добијања сагласности и организовања помоћи,
 4. да је у тренутку саобраћајне незгоде протекло најмање 6 (шест) дана од дана учлањења (само за нове чланове),
 5. да возач/члан није изазвао саобраћајну незгоду под дејством алкохола, дрога или других опојних средстава.
 •  Поправка на путу у Европи неограничен број пута годишње.

У случају квара или саобраћајне незгоде,  послати професионалну службу за поправке на мјесто догађаја што је брже могуће и практично изведиво, са приоритетом поправке возила на мјесту догађаја. Поправка на мјесту догађаја укључује пробијене гуме, испражњен акумулатор, недостатак горива и течности, механичке или електричне кварове.

Уграђени материјал и резервни дијелови падају на терет члана.

 •  Бесплатна вуча возила у квару на територији Европе до најближег сервиса – до 100 километара превоза неограничен број пута годишње.

Ако се возило не може поправити на лицу мјеста, организовати превоз возила до најближе овлаштене радионице дате марке возила или друге локације по захтјеву клијента.

Превоз преко 100 километара  плаћа клијент извршиоцу услуге по цјеновнику извршиоца.

УКОЛИКО СЕ ВОЗИЛО НЕ МОЖЕ ПОПРАВИТИ НА ЛИЦУ МЈЕСТА ЧЛАН ПОРЕД БЕСПЛАТНОГ ПРЕВОЗА ДО 100 километара ИМА И ПРАВО НА :

 •  Замјенско возило у Европи – до 70 ЕУР по дану, до три дана по асистенцијинеограничен број пута годишње.

          /Износ преко 70 ЕУР по дану плаћа клијент извршиоцу услуге/  

ИЛИ

 •  Смјештај у хотелу – до 75 ЕУР по особи, до три дана по асистенцији – неограничен број пута годишње.

/Износ преко 75 ЕУР по дану плаћа клијент извршиоцу услуге/

 •  Бесплатан приступ мрежи пружатеља услуга у ЕВРОПИ и организација помоћи.

Услуга обухвата:

 • Организација (само организација) додантих услуга, које нису покривене путем чланства,
 • Члан прима информације о сљедећој радиони, трговцу, вулканизеру, наставку путовања итд.,

Помоћ на путу подразумјева:

 • неограничен број асистенција годишње, (изузимајући БиХ)
 • 24 сата дневно
 • 365 дана у години
 • било гдје у Европи