ПРОПИСИ

ЗАКОНИ:

Ново- Пречишћен текст закона о безбједности саобраћаја на путевима у БиХ  („Службени  гласник  БиХ“,  бр.06/06,  75/06,  44/07,  84/09,48/10, 18/13 и 8/17 )

Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске
Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ
Закон о измјенама и допунамаЗОБС БиХ
Закон о измјенама и допунама ЗОБС БиХ
Закон о измјенама и допунама ЗОБС БиХ 2017
Закон о превозу у друмском саобраћају РС (Службени гласник РС 47/17)

ПРАВИЛНИЦИ:

Правилник о облику и садржају европског извјештаја о саобраћајној незгоди
Правилник о саобраћају у зимским условима

Правилник о обрасцу, садржаји и начину попуњавања путног налога
Правилник о начину организовања предавања . . .
Правилни о школским саобраћајним патролама