ЦЈЕНОВНИК

image_pdfimage_print

Ауто-мото друштво „Крајина“ Бањалука ће на основу Одлуке о висини посебне накнаде која се плаћа приликом регистрације путничких и теретних моторних возила у републици Српској (Сл.Гл.РС бр.74/07) извршити бесплатан превоз возила оштећеног у саобраћајној несрећи до жељене дестинације на територији БиХ, једном годишње.

ЦЈЕНОВНИК
УСЛУГА СЛУЖБЕ „ПОМОЋ – ИНФОРМАЦИЈЕ“

1. УСЛУГЕ ОПРАВКЕ ВОЗИЛА НА ПУТУ

ОПИС Чланови АМС РС Остали Возила регистрована у иностранству
Паушал до 1 часа рада до 20 км од Центра СПИ БЕСПЛАТНО на основу купона из АТП књижице
Рад механичара на путу, сваки започети час рада 18,00 КМ+ПДВ 25,00 КМ 30,00 КМ
Пређени километар СПИ возила 0,50 КМ+ПДВ 0,60 КМ 0,70 КМ

2. УСЛУГЕ УКЛАЊАЊА ВОЗИЛА И ПРЕВОЗ ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (за возила масе до 2000 кг)

ОПИС Чланови АМС РС Остали Возила регистрована у иностранству
ЛОКО ПРЕВОЗ (до пређених 25+25 км) са утоваром и истоваром 60,00 КМ+ПДВ 65,00 КМ 80,00 КМ
ПРЕВОЗ за пређени километар рачунајући долазак и повратак 1,30 КМ+ПДВ 1,40 КМ 1,80 КМ
утоват – истовар 10,00 КМ+ПДВ 15,00 КМ 20,00 КМ
ЧУВАЊЕ возила (дан) 5,00 КМ 10,00 КМ 20,00 КМ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:

Овај цјеновник примјењује се од 17.маја 2022. године

Цијена пређеног километра за превоз возила чија је највећа дозвољена маса од 2001 до 2500 кг увећава се за 30%
Цијена пређеног километра за превоз возила чија је највећа дозвољена маса од 2501 до 3500 кг увећава се за 50%
Чекање странке или чекање на мјесту интервенције обрачунава се са 20,00 КМ по започетом часу
Трошкови путарине, мостарине и слично обрачунавају се преме стварним цијенама и наплаћују од корисника услуге