ОВЛАШЋЕЊА

image_pdfimage_print

Овлашћења и привредне дјелатности

На основу Закона о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске и посебних упутстава Владе РС, Статута АМС РС и уговора о обављању послова јавних овлашћења и овлашћења, АМД обавља сљедећа  овлашћења и привредне дјелатности:

– обавља послове Службе «Помоћи-информације» који проистичу из закона и међународних уговора, пружањем техничке помоћи моторизованим домаћим и страним учесницима у саобраћају на јавним путевима, уклањањем са јавних површина оштећених путничких возила и возила у квару, давањем обавјештења о стању на путевима и пружањем туринг помоћи,
– обавља послове превентиве и образовања учесника у друмском саобраћају,
– oбавља и друге послове јавних овлашћења и овлашћења које надлежни органи пренесу на АМД,
– обавља сродне привредне дјелатности које су непосредно повезане са остваривањем основних статутарних циљева и задатака, којима се комплетирају услуге члановима и другим учесницима у саобраћају.