пакет ЕВРОСТАР ПРЕМИЈУМ

image_pdfimage_print

По основу чланског пакета „ ЕВРОСТАР ПРЕМИЈУМ „ члан АМС РС своја права остварује на подручју цијеле Европе.

АМС РС помоћ на путу члану АМС РС на основу овог Пакета, у случају саобраћајне незгоде или квара у БиХ пружа путем АМД –а из свог састава, а помоћ у континенталном дјелу Европе пружа самостално или путем асистенске куће – ИЗВРШИОЦА, на основу уговором регулисаних односа.

 ПРАВА:                            

БиХ

 • бесплатан превоз возила у случају саобраћајне незгоде на подручју БиХ, те бесплатан превозповратак трошкова превоза члана и његове породице аутобусом или жељезницом од мјеста незгоде до мјеста пребивалишта једном годишње.
 • Бесплатан превоз возила у случају саобраћајне незгоде на територији Републике Српске неограничен број пута годишње
 • 100 километара бесплатног превоза возила у случају квара на територији БиХ – једном годишње.
 • Бесплатно уклањање возила са саобраћајнице у случају квара до првог безбједног мјеста на територији Републике Српске – неограничен број пута годишње.
 • Превоз возила у случају квара или саобраћајне незгоде у БиХ уз попуст од 20%.-неограничен број пута годишње
 • Попуст од 20% на услуге у радионицама Центара СПИ АМС РС  – неограничен број пута годишње
 • Попуст на куповину горива на бензинским пумпама са којима АМС РС потпише уговоре у износу који одобри бензинска пумпа.
 • Попусти у оквиру КЛУБА 1285.
 • Информације о стању на путевима и остале путне информације.
 • Бесплатна организација свих врста помоћи на путу .

ОСТАЛЕ ЗЕМЉЕ  ЕВРОПЕ

 Покриће трошкова превоза возила након саобраћајне незгоде из било које земље Европе до 750 Евра   једном  годишње.

Право  се може остварити под слиједећим условима:

 1. Да је возило оштећено у саобраћајној незгоди онеспособљено за даље кретање на сопствени погон, те да се не може локално поправити у року од 5 дана.
 2. да је саобраћајна незгода обавезно пријављена полицији у складу са законом и приложен записник о  извршеном увиђају,
 3. да је незгода пријављена информативно диспечерском центру АМС РС на број  +387 51 34 1285 ради добијања сагласности и организовања помоћи,
 4. да је у тренутку саобраћајне незгоде протекло најмање 6 (шест) дана од дана учлањења (само за нове чланове),
 5. да возач/члан није изазвао саобраћајну незгоду под дејством алкохола, дрога или других опојних средстава.

 Поправка на путу у Европи неограничен број пута годишње.

У случају квара или саобраћајне незгоде,  послати професионалну службу за поправке на мјесто догађаја што је брже могуће и практично изведиво, са приоритетом поправке возила на мјесту догађаја. Поправка на мјесту догађаја укључује пробијене гуме, испражњен акумулатор, недостатак горива и течности, механичке или електричне кварове.

АWP покрива услуге рада у износу до 200 Еура. Све трошкове који прелазе 200 Еура који су покривени ће плаћати корисник директно даваоцу услуге у складу са цјеновником АWP-а.

Уграђени материјал и резервни дијелови падају на терет члана.

 • Вуча возила до 200 ЕУ или 100 километара: неограничен број пута годишње

Ако возило не може поправити горе поменута професионална служба за поправке, АWP ће организовати да се возило превуче до најближег дистрибутера робне марке или до сљедеће гараже  удаљености до 100 км.

АWP покрива услуге у износу до 200 €. Све трошкове који прелазе 200 € који су покривени ће плаћати корисник директно даваоцу услуге у складу са цјеновником АWP-а.

 • Додатне услугенеограничен број пута годишње

У случају квара који је возач сам себи нанио као што је губитак кључева, закључани кључеви, погрешно гориво, несташица горива, пробушене гуме услуге ће бити ограничене на поправљање на мјесту и вучу.

Ако поправка возила буде потрајала више од 24 сата и ако се квар, незгода или судар десио у удаљености већој од 100км од сталног пребивалишта носиоца осигурања АWP ће сносити трошкове једне од сљедећих услуга:

 • Смјештај до 3 ноћинеограничен број пута годишње

Ако поправка возила буде потрајала више од 24 сата и ако се квар, незгода или судар десио у удаљености већој од 100км од сталног пребивалишта корисника, АWP ће организовати хотелски смјештај до максималног ограничења од 75 ЕУР по ноћи и по особи за временски период не дужи од трајања поправке возила али не дужи од 3 дана.

Трошкови доручка и остале потрошње нису укључени осим ако су укључени у цијену собе.

или

 • Замјенско возило до 3 дана неограничен број пута годишње

Ако поправка возила буде потрајала више од 24 сата и ако се квар, незгода или судар десио у удаљености већој од 100км од сталног пребивалишта корисника, АWP ће организовати замјену возила за носиоца осигурања за временски период не дужи од трајања поправке возила али ни у ком случају дужи од 3 дана до максималног ограничења од 70 ЕУР по дану.

Замјена возила зависи од локалне доступности.

Уговор о изнајмљивању ће бити „једносмјерног‟ типа ако се изнајмљено ауто користи за повратак кући или да се заврши путовање.

Изнајмљивање ће се одвијати на неограничену километражу и у пуној вриједности осигурања, али гориво, путарину и додатно осигурање – као што је осигурање путника, сноси носилац осигурања.

 • Превоз даљенеограничен број пута годишње

АWP ће организовати превоз корисника (укључујући путнике) или до његовог/њеног првобитног одредишта путовања на територији или до његовог/њеног уобичајеног мјеста пребивалишта ако се налази у држави у којој је возило регистровано.

Горе наведени превоз ће се обавити возом (прве класе) или аутобусом.

 Бесплатан приступ мрежи пружатеља услуга у ЕВРОПИ и организација помоћи.

Услуга обухвата:

 • Организација (само организација) додатних услуга, које нису покривене путем чланства,
 • Члан прима информације о сљедећој радиони, трговцу, вулканизеру, наставку путовања итд.,

Помоћ на путу подразумјева:

 • неограничен број асистенција годишње, (изузимајући БиХ)
 • 24 сата дневно
 • 365 дана у години
 • било гдје у Европи