ЧЛАНСТВО

image_pdfimage_print

Чланске категорије и износ чланарине:

1. пакет ЕКСТРА  – 20,00 КМ и 25,00 КМ
2. пакет ЕВРОСТАР ПРЕМИЈУМ – 60,00 КМ
3. Подмладак  – нема чланарине

 1. Члан АМС РС може бити лице које добровољно приступи удружењу изјавом да прихвата основне циљеве удружења утврђене Статутом, а учлањење се врши у ауто-мото друштвима и АМС РС.
 2. Својство члана АМС РС могу стећи грађани и правна лица под условима утврђеним Статутом АМС РС.
 3. Члановима се издаје чланска карта и друга документа.
 4. Чланарина се плаћа при издавању чланске карте и различита је за различите категорије чланства, те грађане и правна лица и плаћа се дванаест мјесеци унапријед од дана пријема.
 5. Својство члана АМС РС престаје:
 • неплаћањем чланарине тридесет дана након истека чланске године,
 • искључењем из организације због повреде чланских дужности, односно злоупотребе чланских права,
 • смрћу члана физичког лица, односно, престанком рада правног лица.
 1. Одлуку о искључењу члана доноси Одбор за чланство.
 2. Члан против кога се води поступак за искључење може бити суспендован све до окончања поступка за искључење.
 3. Против одлуке о суспендовању или искључењу члан има право да поднесе приговор у року од 30 дана. Приговор се у писменој форми упућује Управном одбору АМС РС.
 4. По пријему одлуке о искључењу, након окончања поступка из претходног става врши се брисање члана из евиденција и престанак важења свих чланских права у односу на Ауто-мото савез Републике Српске и АМД.