Зимска опрема у БиХ

image_pdfimage_print

У периоду од 15.новембра текуће до 15. априла наредне године, без обзира на временске услове, сва моторна возила морају имати одговарајућу зимску опрему и морају је користити у условима:

а) када пада снијег и хвата се на коловозу пута,
б) када на већој површини коловоза има остатака угаженог и слеђеног снијега,
ц) када пада киша и леди се на коловозу, или
д) када је коловоз залеђен

Под зимском опремом коју треба да имају моторна возила у зимским условима, сматра се:

а) За путничка моторна возила и остала моторна возила чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500
кг и немају више од 8 сједишта:
1) зимски пнеуматици на сва четири точка. Зимска гума (пнеуматик) је на свом боку означена
сљедећим ознакама: МС, М+С или М&С и знаком сњежне пахуљице на стилизованом обрису планине с
три врха, чија дубина газећег слоја по дубини износи најмање 4 мм,
2) гуме са љетним профилом чија дубина газећег слоја износи минимум 4 мм и у прибору одговарајући
ланци који се постављају на погонским точковима у случају зимских услова.
б) За моторна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 кг и аутобусе:
1) зимски пнеуматици на погонским точковима. Зимска гума (пнеуматик) је на свом боку означена
сљедећим ознакама: МС, М+С или М&С и знаком сњежне пахуљице на стилизованом обрису планине с
три врха, чија дубина газећег слоја по дубини износи најмање 4 мм, а под зимском опремом за ова возила
подразумијевају се још и ланци за снијег и приручни алат (лопата, врећа пијеска од 25 до 50 кг),
2) гуме са љетним профилом чија дубина газећег слоја по дубини износи минимум 4 мм и у прибору
ланци који се постављају на погонским точковима у случају зимских услова, а под зимском опремом за
ова возила подразумијевају се још и приручни алат (лопата, врећа пијеска од 25 до 50 кг).