пакет ЕКСТРА физичка лица

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ:

Презиме и име (обавезно)

Датум рођења(обавезно)

Мјесто становања(обавезно)

Адреса (обавезно)

Телефон

Eлектронска пошта

ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦЕ:

1.Презиме и име


Сродство

2.Презиме и име

Сродство

3.Презиме и име

Сродство

4.Презиме и име

Сродство

ПОДАЦИ О ВАЖНОСТИ ЧЛАНСТВА:

Датум учлањења (обавезно)

Износ од 20,00 КМ уплатио/ла сам на жиро рачун број:5510010000305385